داشتند استقلال را با کامیون بار می‌زدند!

طلبکار یک میلیاردی برای وصول طلبش با کامیون به درب باشگاه استقلال رفت. این خبری است که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

ارسال نظر