کارتون| فتح‌الله‌زاده در حال مشورت برای ورود به انتخابات فوتبال هستم

مشورت فتح الله‌زاده با مشاورینش برای کاندیدا شدن در انتخابات فدراسیون فوتبال، سوژه محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شد.

کارتون| فتح‌الله‌زاده در حال مشورت برای ورود به انتخابات فوتبال هستم

ارسال نظر