کارتون| دو پادشاه در یک اقلیم

دشوارترین سوال عصر کنونی برای اهالی فوتبال، انتخاب بین مسی و رونالدو است؛ پادشاهانی که هر دو در اقلیم فوتبال حکمرانی می‌کنند.

کارتون| دو پادشاه در یک اقلیم

ارسال نظر