کارتون| بیمارستان لیورپول

مصدومیت تعداد زیادی از ستاره‌های لیورپول، باعث شده این تیم بیشتر به یک بیمارستان شباهت داشته باشد تا یک باشگاه فوتبال.

کارتون| بیمارستان لیورپول

ارسال نظر