کارتون| آخرین وضعیت ترامپ در کاخ سفید!

عدم پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طرف ترامپ و اصرار او به ماندن در کاخ سفید، سوژه کارتونی از دینگ کوی میل در سایت کگل شد.

کارتون| آخرین وضعیت ترامپ در کاخ سفید!

ارسال نظر