کارتون| گاوصندوق تارعنکبوت‌بسته پرسپولیس!

در خبرها آمده بود در حساب باشگاه پرسپولیس فقط ۷ میلیون تومان موجود است! ادعایی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| گاوصندوق تارعنکبوت‌بسته پرسپولیس!

ارسال نظر