انواع نزله و زکام

نزله و زکام به دو دسته گرم و سرد تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها نیز با توجه به سبب پیدایش و اخلاط غالب، گروه بندی شده و علامات و نشانه های خاص خود را دارا هستند.

انواع نزله و زکام

به گزارش مملکت آنلاین، نزله و زکام به دو دسته گرم و سرد تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها نیز با توجه به سبب پیدایش و اخلاط غالب، گروه بندی شده و علامات و نشانه های خاص خود را دارا هستند. آنچه از ناحیه‌ی بینی و چشم خارج می‌شود، «زکام» نام می‌گیرد و ترشحاتی که به حلق و مجاری تنفسی تحتانی ریخته می‌شود، «نزله» نام دارد.

 

 الف) نزله و زکام گرم ساده، ناشی از سوء مزاج گرم و خارجی

 سبب آن سوء مزاج گرمی است که عارض مغز می‌شود؛ یعنی حرارت زیادی از بیرون به مغز می‌رسد و رطوبت هایی را که در آن  است را ذوب کرده و به سمت بینی و حلق جاری می سازد. این حرارت از خارج بدن مانند قرار گرفتن در آفتاب یا حمام، زیاد نزدیک آتش ماندن، یا اینکه در فصل تابستان در مکانی گرم که هوای خارج به آن نمی رسد وارد شدن، یا بوییدن چیزهای گرم مثل مشک و زعفران، خوردن چیزهای گرم مثل خردل، سیر، پیاز و مانند این ها، مالیدن روغن‌های گرم، به سر می‌رسد. بدیهی است هرگاه سر گرم است و رطوبات آن تحلیل می یابد، به دنبال خلاء ایجاد شده در آن، رطوبات و فضولات از سایر قسمت‌های بدن به سوی سر جذب می‌شود؛ مانند روغن چراغ که وقتی بر نوک  فیتیله بسوزد، ماده ی روغنی در فیتیله به بالا کشیده می‌شود.  به همین خاطر در ابتدای زکام، آب رقیق با گرمی و سوزش از بینی جاری شده و حلق خشک می‌شود و احساس تشنگی و تمایل به چیزهای سرد به بیماری دست می دهد. در این هنگام شخصی که حس قوی دارد، با خوردن آب سرد احساس می‌کند که گویی مغز آن را به سمت خود می کشد.

 علائم :

 احساس خارش سوزش در بینی، سرخی چشم ها و بینی احیاناً کمی سرخی صورت. اگر با آن تب هم باشد علامات شدیدتر و شدت زکام بیشتر است. ( هر بیماری که از گرمی باشد، با تب شدیدتر می شود).

 

 

ب) نزله و زکام گرم، ناشی از سوء مزاج گرم داخلی (مغز)

سبب آن، حرارت مزاج خود مغز است، بدون آن که حرارتی از خارج به آن برسد. به خاطر حرارت، از قسمت‌های دیگر بدن بخارات تولید شده به سوی من حرکت می‌کنند.

 به دو علت :

 یکی آن که هرگاه مغز گرم شود، رطوبت را بیشتر از آن که بتواند هضم کند به سوی خود می‌کشد. (چون مزاج مغز در حالت سلامت سرد و تر است و طبیعت بدن برای مقابله با گرمی، رطوبت را از سایر قسمت های بدن به سوی مغز می کشاند تا مزاج مغز را به وضعیت عادی نزدیک‌تر کند).

دوم آن که هر اندامی که دچار سوء مزاج شود، ضعیف شده از هضم و تحلیل مواد عاجز می شود، پس رطوبات زیادی در مغز اجتماع پیدا می‌کنند و  بدن برای مقابله با آنها، این رطوبات اضافه را از نزدیک ترین مجرا به مغز (بینی و حلق) دفع می‌کند.

علائم :

 همان علامات نوع اول است به علاوه نبض سریع میشود و تغییر رنگ ادرار به زرد پررنگ.

 

ج) نزله و زوکام سرد، ناشی از سوء مزاج سرد خارجی

 علت ایجاد آن سوءمزاج سردی است که توسط عوامل خارجی،  عارضه مغزی می‌شود؛ مانند برهنه نگه داشتن سر به مدت طولانی در هوای سرد، مواجهه با آب خیلی سرد، برهنه کردن سر بعد از هر کاری که بدن را گرم کرده باشد؛ مثل ورزش و استحمام.  بدیهی است در چنین وضعیتی منافذ پوست برای مقابله با سرما بسته شوند و هرگاه منافذ بسته شوند، بخاراتی که باید از طریق این منافذ تحلیل روند به واسطه ی راه نیافتن به بیرون و تحلیل نپذیرفتن، موتراکم گشته و به شکل رطوبت در  می‌آید و به سوی منافذ بینی یا حلق و...  جاری می‌شوند. همچنین وقتی مزاج مغز سرد شود، دچار سوءمزاج شده و ضعیت می‌شود.

پس نمی تواند غذایی را که توسط خون به آن می‌رسد هضم کند و آن ها را به صورت ترشحات رطوبی از منافذ حلق، بینی و... دفع می کند.

 علائم :

 قبل از ایجاد زکام، معمولاً یکی از عوامل ایجاد کننده سوء مزاج سرد که در بالا ذکر شده وجود داشته است. مختصری سنگینی در سر احساس شده و آنچه از بینی و حلق خارج می‌شود، غلیظ و  سفید یا مایل به کبودی است. اگر با آن تب باشد، زکام زودتر بهبود می‌یابد

 

د) نزله و زکام سردرد ناشی از سوء مزاج سرد داخلی (مغز)

علت بروز این نوع نزله، سردی مزاج خود مغز است. بدون اینکه سری از عوامل خارجی به مغز برسد؛ یعنی خود مغز، دچار سوء مزاج سرد می‌شود و به دلیل سردی نمی‌تواند غذایی را که به سوی آن می آید نضج داده و بخاراتی که  به سوی آن صعود می‌کنند را تحلیل دهد؛ بنابراین بخارات تبدیل به رطوبت گشته و در آن می ماند. اگر قوه ی دافعه ی مغز قوی باشد، این رطوبات اضافه را از منافذ بینی و... خارج می‌کند و اگر قوه ی دافعه ضعیف باشد، رطوبات اضافه را در خود نگه داشته و سوء مزاج سرد شدیدتر شده و انواع بیماری‌های رطوبی مثل سکته و صرع ایجاد می‌شود.

علائم :

 کندی حواس، کسالت، سنگینی سر بدون گرمی آن، احساس راحتی و منفع بردن بعد از استفاده از چیزهای گرم یا گرم کردن سر.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر