• گوش‌ها سخن می‌گویند

    از قدیم‌الایام صرفا گوش‌ها شنونده‌های خوبی بوده‌اند و کمتر کسی فکر می‌کرد که علم آدمی به آن‌جا برسد که بداند اهمیت این عضو کوچک در بدن چیست و از چه جایگاه مهمی برخوردار است! گوش‌ها علاوه بر این‌که در آناتومی بدن به عنوان عضو اصلی حس شنوایی شناخته شده‌اند، از نقش بسیار مهمی در تعادل آن حکایت دارند.

طب‌سنتی