«سلفی با رستم» مجوز گرفت/ اجازه نمایش به «لباس شخصی»

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای سه فیلم به کارگردانی حسین قناعت، امیر عباس ربیعی و نوید به تویی مجوز نمایش صادر کرد.

«سلفی با رستم» مجوز گرفت/ اجازه نمایش به «لباس شخصی»

به گزارش مملکت‌آنلاین، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز نمایش برای فیلم های  «سلفی با رستم» به تهیه کنندگی وکارگردانی حسین قناعت،« لباس شخصی»به تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد و کارگردانی امیر عباس ربیعی و « گیسوم» به تهیه کنندگی سعید سعدی و کارگردانی نوید به تویی موافقت کرد.

منبع: مهر

ارسال نظر