پرویز پرستویی و رفقا در صدر میلیارد ها

جدیدترین آمار فروش فیلم‌ها در سینماهای کشور تا عصر جمعه ۲۵ بهمن ماه اعلام شد.

 پرویز پرستویی و رفقا در صدر میلیارد ها

به گزارش مملکت‌آنلاین، جدیدترین آمار فروش فیلم‌ها در سینماهای کشور تا عصر جمعه ۲۵ بهمن به شرح ذیل است:

مطرب/ ۱۰۵ سینما/ ۹۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۷۵ سینما/ ۹۶ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۰۸ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: هفت میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۶۰ سینما/ ۹۶ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۴۱ سینما/ ۴۰ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۸۴۱۹۶۸ میلیون تومان

بنیامین/ ۹۷ سینما/ ۹۶ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان

جان دار/ ۳۸ سینما/ ۶۱ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۸ سینما/۶۱ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان

تورنادو/ ۵۸ سینما/ ۹۶ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون تومان

اژدر/ ۵۳ سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: ۵۲۷ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۸ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: ۲۱۳ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۲۳ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۸ میلیون تومان

امیر/ ۱۸ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۵ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۲۹ سینما/ ۲۲ روز نمایش/ ۳۳ میلیون تومان

نرگس مست/۱۸ سینما/ سه روز نمایش/ پنج میلیون تومان

بی وزنی/۱۸ سینما/ سه روز نمایش/ سه میلیون و ۱۲۶ هزار تومان

دوئت/۱۰ سینما/ دو روز نمایش/ شش میلیون تومان

منبع: برنا

ارسال نظر