احتمال وقوع سیل در حوضه‌های آبریز غرب و جنوب کشور

احتمال وقوع سیل برای حوضه‌های آبریز کارون بزرگ، کرخه، زهره و جراحی و مرزی غرب با ریسک بالا وجود خواهد داشت.

احتمال وقوع سیل در حوضه‌های آبریز غرب و جنوب کشور

به گزارش مملکت آنلاین، گزارش جدید موسسه تحقیقات آب برای هفته جاری و هفته منتهی به ۱۰ دی ماه نشان از آن دارد که احتمال وقوع سیل در هفته جاری برای حوضه‌های آبریز کارون بزرگ، کرخه، زهره و جراحی و مرزی غرب با ریسک بالا وجود خواهد داشت.

بر این اساس برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در نوار شمالی و نوار غرب تا برخی از مناطق مرکزی کشور و همچنین وقوع بارش‌های قابل توجه در مناطق واقع در جنوب غرب کشور مورد انتظار است. همچنین با توجه به چشم انداز بارش پیش‌بینی‌ شده برای هفته دوم، وقوع بارش‌های قابل توجه در نوار جنوبی و جنوب شرق کشور و همچنین وقوع بارش‌های پراکنده دربرخی از مناطق واقع در سواحل دریای خزر مورد انتظار است.

هفته جاری بیشینه میزان بارش‌ها در حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه، فلات مرکزی و خلیج فارس و دریای عمان از حوضه های آبریز اصلی کشور به ۲۰۰ میلیمتر خواهد رسید. همچنین بیشینه نقطه‌ای بارش‌ها در حوضه‌های آبریز درجه دو گاوخونی، جراحی، زهره، کارون بزرگ، مرزی غرب و در محدودهای ۹ گانه مدیریت حوضه‌های آبریز زاینده رود، زهره-جراحی و حوضه‌های جنوبی، کارون بزرگ، کرخه و مرزی غرب نیز به ۲۰۰ میلیمتر در هفته جاری خواهد رسید.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه این هفته متوسط بارش ۲۸ میلیمتری را تجربه می‌کند و حوضه آبریز فلات مرکزی کمترین میزان متوسط بارش ۵.۳ میلیمتری را خواهد داشت. متوسط بارش حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم این هفته ۲۸.۹ میلیمتر پیش‌بینی شده است.

متوسط بارش این هفته حوضه آبریز دریای خزر ۱۵.۴ میلیمتر خواهد بود که بیشینه آن به ۱۲۸.۱ میلیمتر می‌رسد. همچنین متوسط بارش در حوضه آبریز اصلی قره قوم برای این هفته ۳ میلیمتر است که بیشینه آن نیز به ۴۴.۶ میلیمتر خواهد رسید.

حوضه آبریز مرزی شرق هم در هفته جاری ۶ دهم میلیمتر متوسط بارش دارد و بیشینه بارش این حوضه در نهایت به ۷.۸ میلیمتر است. هفته منتهی به ۱۰ دیماه تنها حوضه آبریز اصلی که بالاترین بیشینه بارشی را خواهد داشت، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۲۰۰ میلیمتر بارش است البته متوسط بارش این حوضه اصلی آبریز هم ۱۳.۷ میلیمتر خواهد بود.

حوضه‌های آبریز درجه نیز تنها دو حوضه گاوخونی و کل، مهران و مسیل‌های جنوبی بیشینه ۲۰۰ میلیمتری خواهند داشت و در محدوده های ۹ گانه مدیریت حوضه‌های آبریز هم زهره-جراحی و حوضه‌های جنوبی بارش ۲۰۰ میلیمتری را شاهد خواهند بود.

میزان بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۰ دیماه به ترتیب ۹ دهم میلیمتر و ۹.۱ میلیمتر است. این میزان‌ برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته منتهی به ۱۰ دیماه نیز شامل ۲ دهم میلیمتر متوسط بارش و ۲.۲ میلیمتر بیشینه خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر