هشتمین فستیوال قهوه استانبول برگزار می‌شود

هشتمین دوره «فستیوال قهوه استانبول، از ۶ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۲ در پارک «کوچوک چیفتلیک» منطقه شیشلی استانبول برگزار خواهد شد.

هشتمین فستیوال قهوه استانبول برگزار می‌شود

به گزارش مملکت آنلاین، آلپرسسلی مدیـر سـازمان فستیوال Dream Sales Machine کـه ایـن جشنواره قهوه را برگزار خواهنـد کـرد در ایـن بـاره گفت: «بازدیدکنندگان امسال میتوانند تمام محصولات قهوه سال ۲۰۲۲ را امتحان کنند. همچنین در این جشنواره دانه‌های قهوه محصـول آفریقا و آمریکای جنوبی هم ارائه خواهد شد».

آلپرسسلی توضیح داد: «امسال همچنین کارگاه‌ها، کنسرتها و سمینارهای مختلفی در انتظار بازدیدکنندگان است. در ایـن حال برای اینکه تمرکزمان از روی «قهوه» که موضوع اصلی این فستیوال است برداشته نشود، فهرست کنسرتها تا روزهای نزدیک به برگزاری اعلام نخواهد شد».

به گزارش دیلی صباح، Stanley برند مشهور جهانی ظروف و تجهیزات نوشیدنی که فنجان‌های تولیدی آنها ۱۵ روز پس از دفـن شـدن در خاک میتوانـد بـه کـود تبدیـل شـود نـیـز بـرای نخستین بار در قالب این فستیوال به ترکیه می آید.

برگزارکنندگان فستیوال قهوه استانبول اعلام کردند جهت حمایت از محیط زیست، بلیتهای ورودی به هیچ وجـه روی کاغذ چاپ نخواهند شد و فقط با سیستم QR Code ارائه میشوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر