پنتاگون: ایران در فعالیت‌های دریایی از "قوانین بین‌المللی" پیروی کند

سخنگوی پنتاگون گفت که از ایران می‌خواهیم در فعالیت‌های دریایی از "قوانین بین‌المللی" پیروی کند.

پنتاگون: ایران در فعالیت‌های دریایی از "قوانین بین‌المللی" پیروی کند

به گزارش مملکت آنلاین، سخنگوی پنتاگون عنوان کرد: ما از ایران می‌خواهیم که طی فعالیت‌های دریایی‌اش در منطقه از قواعد و نرم‌های بین‌المللی پیروی کند.

این درخواست سخنگوی پنتاگون در پی آن است که چند روز پیش ناوشکن "جماران " جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای ماموریت برقراری امنیت و ایمنی کشتیرانی در دریای سرخ و مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی با چندین شناور ویژه‌ی داده برداری کوچک آمریکایی که در مسیر کشتیرانی بین المللی رها بود مواجه شده و از کنترل کننده این نوع تجهیزات خواست به این نوع رفتار و حرکت خاتمه داده و مسیر حرکت را تغییر بدهند.

این ناوشکن پس از مواجهه مجدد با این شناورها ناگزیر به توقف و کنترل شناورهای موصوف شد که بعد از اطمینان از امنیت دریانوردی، شناورهای فوق را رها نمود و از کنترل کننده این نوع تجهیزات خواست به این نوع رفتار و حرکت خاتمه داده و مسیر حرکت را تغییر بدهند، لکن مجدد با شناورها مواجه گردید و فرماندهی برای جلوگیری از حوادث احتمالی تروریستی نسبت به کنترل و توقف شناورها اقدام نموده و مانع از بروز حوادث پیش‌بینی نشده گردید.

انتهای پیام/

منبع: الجزیره

ارسال نظر