امروز شمارش دستی آرای انتخابات عراق تمام می‌شود

شمارش دستی آرای انتخابات عراق امروز پایان می یابد.

امروز شمارش دستی آرای انتخابات عراق تمام می‌شود

به گزارش مملکت آنلاین، کمیسیون عالی انتخابات عراق امروز(پنج شنبه) به فرایند شمارش دستی آرای شعب اخذ رای در انتخابات پارلمانی این کشور پایان می دهد. تصمیم بازشماری دستی آرا روز دوشنبه و در پی قبول شکایاتی صورت گرفت که نیروهای بازنده انتخابات ارائه کرده بودند و شامل ۸۷۰ شعبه اخذ رای در چند استان می شود.

 تغییرات مورد انتظار در نتایج انتخابات ۹۰ درصد خواهد بود که دلیل آن لغو کامل هزاران شعبه اخذ رای به دلیل ثبوت بسته شدن انها پس از زمان قانونی اخذ رای، وجود تکرار در اثر انگشت رای دهندگان در دستگاههای راستی آزمایی و یا تاخیر در ارسال آنلاین نتایج در لحظه بسته شدن شعب است.

انتهای پیام/

ارسال نظر