پیاده روی فضایی اولین زن چینی

اولین زن چینی که در پیاده روی فضایی شرکت کرد.

پیاده روی فضایی اولین زن چینی

به گزارش مملکت آنلاین، فضانوردان چینی مستقر در ایستگاه فضایی چین اولین پیاده روی فضایی خود را خارج از ایستگاه فضایی چین انجام دادند.

ارسال نظر