تزریق ناخواسته مواد مخدر

زنان جوان کلوب‌های شبانه در بریتانیا را تحریم کردند.

 تزریق ناخواسته مواد مخدر

زنان جوان در سراسر بریتانیا روز چهارشنبه به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تزریق ناخواسته مواد مخدر به زنان در کلوب‌های شبانه و میخانه‌ها دست به تحریم این اماکن زدند.

انتهای پیام/

ارسال نظر