سازمان عفو بین‌الملل: رفتار طالبان با ادعاهایش تناقض دارد

سازمان عفو بین‌الملل به سرکوب معترضان توسط طالبان واکنش نشان دا.

سازمان عفو بین‌الملل: رفتار طالبان با ادعاهایش تناقض دارد

به گزارش مملکت آنلاین، سازمان عفو بین‌الملل گفته است که برخورد طالبان با معترضان صلح آمیز و خبرنگاران در افغانستان، به شمول فیرهای هوایی به هدف متفرق کردن معترضان و لت و کوب آنان توسط کیبل و شلاق در تناقض با تعهدات آن گروه قرار دارد.

سمیرا حمیدی، یکی از فعالان سازمان عفو بین‌الملل در بخش جنوب آسیا گفته است: "طالبان همواره اصرار ورزیده اند که حقوق بشر را احترام می‌کنند، با این حال، این ادعاها در تناقض کامل با آنچه است که در شهرها در سرتاسر افغانستان می‌بینیم و می‌شنویم."

بر اساس گزارش رسانه‌ها، در دو روز گذشته تظاهرات صلح آمیز در کابل، بدخشان و هرات توسط طالبان از هم پاشیده شده و بنا بر برخی گزارش‌ها شماری از زنان معترض توسط طالبان شلاق کاری شده اند.

حمیدی گفته است که افغان‌هایی که به خیابان‌ها بر آمده و اعتراض می‌کنند، به ویژه زنان "در مورد آینده، ارعاب، آزار و اذیت و خشونت" هراسان اند. به گفتۀ خانم حمیدی چندین خبرنگاری که برای پوشش این اعتراضات رفته بوند، بازداشت و لت و کوب شده و وسایل آنان ضبط شده است.

انتهای پیام/

منبع: رویترز

ارسال نظر