قانون حمایت از سه فرزندی در چین تصویب شد

کنگره چین قانون حمایت از سه فرزندی را تصویب کرد.

قانون حمایت از سه فرزندی در چین تصویب شد

به گزارش مملکت آنلاین، کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی خلق چین (NPC) روز جمعه، قانون حمایت از سه فرزندی را تصویب کرد.

مصوبات کنگره خلق چین که ریاست آن را در جلسه روز گذشته «لی جانشو»  رئیس کنگره ملی خلق چین برعهده داشت، برای اجرا به امضای "شی جین پیگ" رئیس جمهوری چین رسید. 

این مصوبه تصریح می کند که طبق قانون تنظیم جمعیت و خانواده، چین از زوج هایی که دارای فرزند سوم هستند با اقدامات حمایتی در زمینه هایی مانند بودجه، مالیات، بیمه، تحصیل، مسکن و اشتغال حمایت می کند.

در نشست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) که ماه مه برگزار شد تاکید شده بود سیاست سه فرزندی به بهبود ساختار جمعیتی کشور، حفظ مزایای منابع انسانی و پاسخ فعال به پیری جمعیت کمک می کند.

چین در سال ۲۰۱۳ به خانواده ها اجازه داد در صورت تک فرزند بودن یکی از والدین،  صاحب فرزند دوم شوند و در سال ۲۰۱۶ به همه زوج های متاهل اجازه داد که دو فرزند داشته باشند و به سیاست تک فرزندی خاتمه داد.

انتهای پیام/

ارسال نظر