پدر و مادرهای بلژیکی و آمریکایی جزو خسته ترین والدینِ جهان

نتایج یک مطالعه جهانی نشان می دهد: بلژیک و ایالات متحده از جمله کشورهایی در جهان هستند که بالاترین میزان خستگی پدر و مادرها ناشی از مسئولیت‌های فرزندپروری را دارند.

پدر و مادرهای بلژیکی و آمریکایی جزو خسته ترین والدینِ جهان

به گزارش مملکت آنلاین، وظایف و مسئولیتهای فرزندپروری آسان نیست اما بسته به شرایط زندگی برای برخی از افراد این وظیفه سخت تر است.

در سال های اخیر کارشناسان، شناسایی "فرسودگی والدین ناشی از مسئولیت‌های فرزندپروری" را شروع کرده اند- وضعیتی که در آن والدین فرسوده تحت تاثیر نقش خود به عنوان مراقبان اصلیِ کودک قرار می گیرند که به طور بالقوه این فرسودگی منجر به فاصله عاطفی از فرزندان، بی اثر بودن والدین، بی توجهی و در برخی موارد وضعیت بدتر می شود.

اما این پدیده از چه شرایطی ناشی می شود؟

تیمی از محققان بلژیکی برای بررسی این موضوع که آیا ممکن است عوامل فرهنگی در فرسودگی والدین ناشی از مسئولیت‌های فرزندپروری نقش داشته باشد به مطالعه روی بیش از ۱۷ هزار والدین ساکن در ۴۲ کشور پرداختند.

آمار بررسی شده مربوط به سالهای ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۲۰ بوده که شرایط فرزندپروری پیش از اعمال محدودیتهای کرونایی به نسبت طبیعی بوده است.

علاوه بر جمع آوری اطلاعات در مورد ویژگی های جمعیتی-اجتماعی از شرکت کنندگان پرسشهای متعدد در مورد پویایی خانواده آنان مطرح شد. همچنین والدین از نظر فرسودگی ناشی از مسئولیت‌های فرزندپروری با استفاده از پرسشنامه سنجش خستگی عاطفی، فاصله عاطفی از فرزندان و نیز از دست دادن احساس خوب پدر و مادر بودن ارزیابی شدند.

نتایج این بررسی نشان داد که متداول بودن فرسودگی ناشی از مسئولیت‌های فرزندپروری از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است اما هنگامی که محققان میزان احساس خستگی را با مجموعه ای از معیارها و ارزشهای فرهنگی در کشورهای مختلف مقایسه کردند به ارتباطات جالبی دست یافتند.

محققان اظهار داشتند: به طور خاص در فرهنگ های فردگرایانه، میانگین فرسودگی والدین و متداول بودن آن به طور قابل توجهی بالاتر بوده است.

در واقع، فردگرایی در بروز فرسودگی والدین نسبت به نابرابری های اقتصادی در سراسر کشورها، یا سایر ویژگی های فردی و خانوادگی بررسی شده از جمله تعداد و سن فرزندان و تعداد ساعات اختصاص یافته به آنها، نقش بیشتر و موثرتری دارد.

به گفته کارشناسان، به طور خاص، این روند به این مفهوم است که کشورهای غربی یا "اروپایی-آمریکایی" که تمایل بیشتری به فردگرایی دارند همچنین سطح بالایی از فرسودگی والدین را نشان می دهند.

در نتیجه بررسی ها نشان داد، بلژیک بالاترین شیوع فرسودگی والدین را با ۸.۱ درصد دارد و پس از آن ایالات متحده با ۷.۹ درصد و لهستان با ۷.۷ درصد در این فهرست قرار دارند.

در مقابل، بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقایی و آسیایی کمتر فرسودگی ناشی از مسئولیت‌های فرزندپروری را داشته اند که محققان این شرایط را به عوامل فرهنگی نسبت می دهند.

انتهای پیام/

ارسال نظر