ویدیو| لکنت زبان شدید جو بایدن

در این فیلم لکنت زبان شدید «جو بایدن» در هنگام سخنرانی زنده را مشاهده می کنید.

ویدیو| لکنت زبان شدید جو بایدن

ارسال نظر