ویدیو| افشاگری بزرگ در خصوص تقلب در انتخابات آمریکا

کارشناسان آمریکایی معتقدند نرم افزار شرکت‌هایی که رأی‌گیری انتخابات آمریکا را انجام‌داده‌اند، فاقد استانداردهای امنیتی و ملی هستند بگونه‌ای که هر کسی که کمترین دانشی درباره هک داشته باشد می‌تواند وارد سرورهای آن شده و اطلاعات جمع آوری شده درباره انتخابات را به آسانی تغییر دهد! منبع: جام

ویدیو| افشاگری بزرگ در خصوص تقلب در انتخابات آمریکا

ارسال نظر