عکس| تصویری از موشک منفجر نشده در آذربایجان

تصویر یک موشک منفجر نشده در جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از تصاویر منتخب جهان شناخته شد.

عکس| تصویری از موشک منفجر نشده در آذربایجان

ارسال نظر