ویدیو | آتش سوزی مرکز خرید سالم در عجمان

مرکز خرید «سالم» در عجمان در امارات متحده در آتش سوخت.نیروهای آتش نشانی هنوز قادر به مهار آتش نبوده و دلیل آتش سوزی و زخمی‌ها اعلام نشده است.

ویدیو | آتش سوزی مرکز خرید سالم در عجمان

ارسال نظر