ویدیو| ترامپ لیوان آب را پرتاب کرد!

رئیس جمهور آمریکا پس از خوردن آب لیوان را پرتاب کرد.

ویدیو|  ترامپ لیوان آب را پرتاب کرد!

ارسال نظر