مجازات حبس برای توهین در فضای مجازی آلمان

در پی افزایش موج توهین، بی‌اخلاقی و سوء استفاده برخی کاربران از آزادی‌های خارج از چارچوب فضای مجازی در آلمان، ایالت بایرن قصد دارد برای متخلفان، مجازات زندان در نظر بگیرد.

مجازات حبس برای توهین در فضای مجازی آلمان

به گزارش مملکت‌آنلاین،  به گفته مسئولان قضایی ایالت بایرن، افرادی که در فضای مجازی با پنهان شدن در پوشش هویت های ناشناس، اقدام به توهین و بی احترامی می کنند، محکوم به حبس تا پنج سال خواهند شد.
«گئورگ آیزن رایش» وزیر دادگستری این ایالت گفت: توهین ها در فضای مجازی که غالبا به صورت ناشناس انجام می گیرد بسیار گسترش یافته و در عمل عاملان آن در دسترس نیستند.
به گفته وی با توجه به افزایش جرایم اخلاقی در اینترنت باید مجازات های قضایی متناسب با آنها نیز اعمال شود.
طبق طرحی که آیزن رایش به پارلمانی ایالتی ارائه داده توهین به دیگران در فضای مجازی دو سال و تهمت زدن ناروا تا ۵ سال زندان در پی خواهد داشت.
این طرح همچنین به دستگاه قضایی اجازه می دهد اقداماتی مانند توهین های نژادپرستانه، بیگانه ستیزانه و دیگر مظاهر غیرانسانی را بدون  کیفرخواست تحت تعقیب قرار دهد.

قوانین اساسی در مورد توهین، افترا و تهمت در ۱۵۰ سال گذشته در آلمان تغییری نکرده است.
افزایش تبعات اجتماعی منفی آزادی های بدون چارچوب در فضای مجازی، مهم ترین عامل تصمیم اخیر مسئولان قضایی آلمان برای تحت تعقیب قرار دادن توهین کنندگان اینترنتی محسوب می شود. 

منبع: ایرنا

ارسال نظر