• موشک‌های ایران تا کجا می‌رسند؟

    حمله موشکی سپاه پاسداران در پاسخ به جنایت تروریستی آمریکا علیه سپهبد شهید قاسم سلیمانی، بحث توان و برد موشکی ایران را مجددا داغ کرده است.

تکنولوژی