• "پورشه" رقیب جدید ایلان ماسک و جف بزوس!

    "ایلان ماسک" و "جف بزوس" دو تن از ثروتمندترین کارآفرینان دنیا و از سردمداران صنعت فضایی خصوصی، اکنون رقیب جدی و جدیدی به نام شرکت "پورشه" را رودرروی خود می‌بینند.

تکنولوژی