جدول زمانی آموزش تلویزیونی چهارشنبه ۱۴ خرداد

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس و دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ اعلام شد.

 جدول زمانی آموزش تلویزیونی چهارشنبه ۱۴ خرداد

به گزارش مملکت‌آنلاین، جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵ درس آمادگی دفاعی  ‌ پایه ۹  

ساعت ۹.۲۵ تا ۹.۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸   

ساعت ۹.۴۵ تا  ۱۰.۰۵ درس علوم تجربی پایه ۷

ساعت ۱۰.۰۵ تا ۱۰.۲۵  درس ریاضی  پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی  و زندگی‌ پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس ریاضی و زندگی  پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس مهارتهای اجتماعی  و زندگی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس علوم تجربی و زندگی  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس علوم تجربی و زندگی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس ریاضی و زندگی  پایه ششم

 متوسطه دوم :

ساعت ۱۴.۴۰ تا ۱۵.۱۰  درس  ریاضی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی              

 ساعت ۱۵.۱۰ تا ۱۵.۴۰ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی       

ساعت ۱۵.۴۰ تا ۱۶.۱۰ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک             

 ساعت ۱۶.۱۰ تا ۱۶.۴۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی             

ساعت ۱۶.۴۰ تا ۱۷.۱۰ درس  سلامت و بهداشت  پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

 ساعت ۱۷.۱۰ تا ۱۷.۴۰ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی         

 شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۵ استاندارد کاربر فلش -پایه ۱۲- مبحث صداها -رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش

ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۰  استاندارد قالی بافی درجه ۲- پایه های ۱۰و۱۱-مبحث عیوب فرش- رشته همسفرش -شاخه کاردانش  

ساعت ۷.۵۰ تا ۸.۱۰ طراحی انواع نقشه های معماری پایه ۱۱ و ۱۲-رشته نقشه کشی معماری- شاخه فنی و حرفه ای   

ساعت ۸.۱۰ تا ۸.۵۰ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب-پایه ۱۱-رشته شبکه و مردم افزار رایانه ای- شاخه فنی و حرفه ای  

 ساعت ۸.۵۰ تا ۹.۲۵ سیستم سوخت  رسانی -پایه ۱۲- مبحث دیزل - رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه ای

  ساعت ۹.۲۵ تا ۱۰  دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته تاسیسات مکانیکی -شاخه فنی و حرفه ای.

منبع: تسنیم

ارسال نظر