افزایش مراکز ساماندهی «کودکان معتاد»/تعداد این کودکان زیاد است؟

معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت سه مرکز ساماندهی کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد مخدر در کشور اعلام کرد که این سازمان قصد افزایش این مراکز را دارد البته این افزایش مراکز به معنای آن نیست که تعداد کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد زیاد است، بلکه باید ظرفیتی اورژانسی داشته باشیم تا کودکان با نیاز خاص بتوانند خدمات دریافت کنند.

افزایش مراکز ساماندهی «کودکان معتاد»/تعداد این کودکان زیاد است؟

به گزارش مملکت آنلاین، محمد نصیری با اشاره به فعالیت مراکز ساماندهی کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد مخدر، بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه اعتیاد، کاهش آن و نوع مواد مخدر مصرفی است. در خصوص ترک اعتیاد کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد مخدر نیز بحث سم زدایی و همچنین حمایت مطرح است. از آنجایی که ممکن است برخی از این کودکان از خانواده طرد شده باشند، بعد از سم‌زدایی نیازمند حمایتی هستند که بعضا از سوی خانواده امکان این حمایت برای آنها وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در گذشته کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد مخدر بعد از سم‌زدایی بعضا به مراکز نگهداری شبه خانواده بهزیستی سپرده می‌شدند؛ البته این موارد بسیار کم بود و بیشتر سعی می‌شد آنها در قرنطینه‌ها نگهداری شده و یا بازپیوند خانواده صورت گیرد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی با نگاه حمایتی و با این رویکرد که این کودکان شخصیت‌شان تشکیل نشده و با مداخله موثر می‌توان آنها را احیاء و مسیر متفاوتی برایشان رقم زد، مراکز دارای اختلال سوء مصرف مواد مخدر را راه‌اندازی کرده است، گفت: بعد از سم زدایی در مراکز درمانی، این کودکان وارد مراکز حمایتی می‌شوند. در حقیقت مراکز ساماندهی کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد، مرکز نگهداری شبه خانواده‌ای است که با نگاه نیاز خاص به آن نگاه می‌شود.

نصیری در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد کودکان دارای سوء مصرف مواد مخدر خاطرنشان کرد: اکنون در این زمینه آمارها عجیب نیست. هر یک از سه مرکز ساماندهی استان تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران دارای ظرفیت ۲۵- ۳۰ نفره هستند، اما هیچ کدام از آنها به ظرفیت کامل نرسیده‌اند.

وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بهزیستی قصد افزایش این مراکز را دارد؟ نیز اینطور توضیح داد که سازمان بهزیستی قصد افزایش این مراکز را دارد البته این افزایش مراکز به معنای آن نیست که تعداد کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد زیاد است، بلکه باید ظرفیتی اورژانسی داشته باشیم تا کودکان با نیاز خاص بتوانند خدمات گیرند. در این مراکز علاوه بر خدمات روانشناسی و مددکاری، برای کاهش مصرف نیز خدمات پزشکی ارائه می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر