قواعد افشاء و محرمانگی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مصوب کردند که بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتاً تا ۱۰ روز کاری بعد از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند.

قواعد افشاء و محرمانگی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

به گزارش مملکت آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱ این طرح را مرتبط با «قواعد افشاء و محرمانگی» است، به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده ۱۱-

الف-‌ اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آن‌هاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتاً تا ۱۰ روز کاری بعد از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند. ‌

ب- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

۱. موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی؛

۲. اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد؛

۳. مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

پ-‌ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان‌بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأت عالی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است. ‌

ت-‌ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه، افشا کنند.»

انتهای پیام/

ارسال نظر