ضرورت پایش موقعیت‌های جدید یادگیری در دوره ابتدایی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بر ضرورت پایش موقعیت‌های جدید یادگیری در دوره ابتدایی تاکید کرد و گفت: باید یکبار به طور کامل دوره ابتدایی و موقعیت‌های یادگیری جدید پایش شود و براساس نتایج پایش‌ها، برنامه ریزی صحیح انجام شود.

ضرورت پایش موقعیت‌های جدید یادگیری در دوره ابتدایی

به گزارش مملکت آنلاین، محمود امانی تهرانی، در نشست یک روزه «تبیین برنامه‌های دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری» که با دستور «تبیین طرحواره تکمیل فرایند برنامه‌ریزی درسی و تولید مواد و منابع آموزشی-تربیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» و «پروژه بهسازی وغنی‌سازی بسته‌های تربیت و یادگیری در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با اشاره به نگاه دو وجهی «مدرسه‌ای» و «ستاد به سمت مدرسه» در اجرای سند تحول اظهارکرد: براساس سند تحول مدرسه‌کنشگر، مدرسه‌ای است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی افزود: با توجه به آنچه که در سند تحول آمده است، بهره‌برداری از ظرفیت معلمان و دانش آموزان در مدارس در موضوع تولید محتوای آموزشی به عنوان ستون فقرات و خیمه اصلی اجرای سند در مدرسه درنظر گرفته شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با طرح این پرسش که مأموریت بنیادی یک نظام آموزشی چیست؟ افزود: تربیت رسمی، عمومی و مشترک، وجه نیمه تخصصی و سفارش‌های ویژه ملی در نظام آموزشی، تعدادی از این ماموریت‌ها است.

امانی تهرانی گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نقطه جدید قرار دارد و باید از بالا بر اجرای سند تحول نظارت کرده و مسئولیت محتوا را به طور کامل برعهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه دوره ابتدایی تأثیرگذارترین دوره آموزشی در زندگی دانش آموزان است، یادآور شد: باید یکبار به طور کامل دوره ابتدایی و موقعیت‌های یادگیری جدید پایش شود و براساس نتایج پایش‌ها، برنامه ریزی صحیح انجام شود.

امانی تهرانی تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش با رویکرد جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همراه بوده و این فرصت را مغتنم می‌شمارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر