متن نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۱

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح انجام شده در برخی از بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

متن نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۱

به گزارش مملکت آنلاین، متن نامه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدین وسیله موارد اصلاحی ذیل برای صدور دستور مقتضی به استحضار می رسد:

الف- کتاب ماده واحده

۱-به عنوان برنامه ۱۳۰۳۰۳۲۰۰۰ عبارت "و کاهش تلفات ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی" اضافه شود.

۲-مبلغ ۲.۰۴۲.۱۱۵ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای برنامه ۱۳۰۴۰۳۷۰۰۰ (برنامه برنامه ریزی، راهبردی و نظارت) ردیف ۱۴۶۰۰۰ (سازمان ملی استاندارد) کسر و به ترتیب مبلغ ۹۰.۰۰۰ میلیون ریال به برنامه ۱۰۰۲۱۲۶۶۰۰۰ (کاهش تلفات ناشی از سوانح و تصادفات جاده ای) و مبلغ ۱.۹۵۲.۱۱۵ میلیون ریال به برنامه ۱۳۰۴۰۱۴۰۰۰ (برنامه نظارت بر اجرای استاندارد) همان دستگاه اضافه شود.

۳-مبلغ ۱۴۰.۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای برنامه ۱۳۰۲۰۳۵۰۰۰ (برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات) ردیف ۱۴۹۰۰۰ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) کسر و به برنامه ۱۰۰۲۱۲۶۰۰۰ (کاهش تلفات ناشی از سوانح و تصادفات جاده ای) همان دستگاه اضافه شود.

۴- مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای برنامه ۱۳۰۴۰۳۷۰۰۰ (برنامه برنامه ریزی، راهبردی و نظارت) ردیف ۱۵۵۰۰۰ (وزارت صنعت، معدن و تجارت) کسر و به برنامه ۱۰۰۲۱۲۶۰۰۰ (کاهش تلفات ناشی از سوانح و تصادفات جاده ای) همان دستگاه اضافه شود.

۵-مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای برنامه ۱۳۰۳۰۲۰۰۰۰ (برنامه ریزی، راهبردی و نظارت) ردیف ۱۵۵۰۰۰ (وزارت راه و شهرسازی) کسر و به برنامه ۱۰۰۲۱۲۶۰۰۰ (کاهش تلفات ناشی از سوانح و تصادفات جاده ای) همان دستگاه اضافه شود.

۶- در جدول شماره (۵) عنوان ردیف درآمدی ردیف ۱۱۰۴۰۱ به «حقوق ورودی سایر کالاها (موضوع مواد (۵) و (۶) قانون امور گمرکی) اصلاح شود.

۷-در جدول شماره (۹) ردیف های متفرقه، ردیف ۸۹- ۵۳۰۰۰۰ با عنوان «سازمان انتقال خون ایران و پایگاه های انتقال خون استانی» با اعتبار هزینه ای به مبلغ ۳۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ایجاد شود.

۸-در جدول شماره (۹) اعتبار هزینه ای ردیف متفرقه ۳۰- ۵۳۰۰۰۰ با عنوان «آستان قدس رضوی-استرداد مالیات شرکت ها و موسسات وابسته (جمعی-خرجی)» از ۳۵۱.۰۰۰ میلیون ریال به ۹۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اصلاح شود.

۹-در جدول شماره (۹) اعتبار هزینه ای ردیف متفرقه ۱- ۶۰۰۰۰۰ با عنوان «سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وام های خارجی و تأمین هزینه های انتشار و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار»، از مبلغ ۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۸۹.۴۵۱.۰۰۰ میلیون ریال اصلاح شود.

۱۰-در جدول شماره (۱۶) با عنوان تعرفه ها-صفحه ۲۸۰ کتاب ماده واحده عنوان جزء آخر ردیف (۱۱) به شرح زیر اصلاح شود:

«نمونه برداری/اندازه گیری آهنگ دز گامای خارجی /اندازه گیری آلودگی پرتوی سطوح/ اندازه گیری گاز رادان در محیط به روش فعال به ازای هر نفر روز (در صورت انجام آزمون در سایر استان ها مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اضافه می شود).»

ب-کتاب پیوست شماره یک

۱-هدف کمی طرح «مطالعه و احداث بیمارستان ۱۷۹ تختخوابی آموزشی جایگزین شفای رشت» به شماره طبقه بندی ۱۶۰۲۰۰۱۴۴۴ از «احداث بیمارستان» به «ایجاد فضای درمانی» تغییر یابد.

۲-مقدار هدف کمی طرح «تکمیل بیمارستان یا زهرا (س) دزفول» به شماره طبقه بندی ۱۶۰۲۰۰۱۵۱۴ از ۴۲۰۰ به ۴۲۰۰۰ اصلاح گردد.

ج-کتاب پیوست شماره دو (منابع)

۱-درآمد عمومی ملی ردیف درآمدی ۱۴۰۲۰۶ (درآمد حاصل از فروش سایر کالاها) در دستگاه ۱۲۹۵۰۰ (انتقال خون) از مبلغ صفر به ۳.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اصلاح شود. (جدول ۵ ماده واحده و جداول پیوست ۲).

۲-درآمد عمومی ملی ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ (درآمدهای متفرقه) در دستگاه ۹۹۹۹۹۸ (درآمدهای متفرقه) از مبلغ ۷.۲۶۹.۸۹۴ میلیون به مبلغ ۳.۷۶۹.۸۹۸ میلیون ریال اصلاح شود (جدول ۵ ماده واحده و جداول پیوست ۲).

د-کتاب اطلاعات تکمیلی

۱-عنوان ردیف ۱۲۷۵۹۴ در جدول خلاصه بودجه دستگاه های تابعه به «وزارت آموزش و پرورش-کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی در راستای اجرای سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش» اصلاح شود.

۲-در جدول اعتبارات دستگاه ای تابعه مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از اعتبار هزینه ای برنامه ۱۲۰۱۰۰۴۰۰۰ (راهبردی امور پزشکی قانونی) ردیف ۱۰۸۴۰۰ کسر و در برنامه ۱۰۰۲۱۲۶۰۰۰ (کاهش تلفات ناشی از سوانح و رانندگی) همان ردیف منظور شود.

۳-در جدول شماره (۲-۷) ردیف ۱۲۸۵۰۰ (وزارت ورزش و جوانان) مبلغ ۹۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از فصل پنجم کسر و به فصل دوم اضافه شود.

۴-در جدول شماره (۲-۷) ردیف ۱۲۸۵۰۰۷ (کمیته ملی المپیک) مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از فصل پنجم کسر و به فصل دوم اضافه گردد.

۵- طرح «احداث باند دوم همدان-گل تپه-غار علیصدر» از ردیف ۱۸۲ جدول شماره ۲۰ به جدول شماره ۱۹ انتقال یابد.»

انتهای پیام/

ارسال نظر