رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: مفاد مواد ۴۱۷ ، ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاههای حقوقی، در احکام دادگاههای کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی

به گزارش مملکت آنلاین، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه  ۷ /۱۰/ ۱۴۰۰ برگزار شد.

مفاد مواد ۴۱۷ ، ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی، در احکام دادگاه‌های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.

لذا رأی شماره ۳۰۰۲۲۰ -۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر این امراست به اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفت.

رای هیأت عمومی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام مراجع قضائی وغیر قضائی لازم الاتباع است.

انتهای پیام/

ارسال نظر