امتحانات دانشگاه علوم پزشکی حضوریست

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دستورالعملی به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور بر برگزاری کلیه امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد.

امتحانات دانشگاه علوم پزشکی حضوریست

به گزارش مملکت آنلاین، در متن این دستورالعمل آمده است: احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۴۲۱۸/۵۰۰/د مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ درخصوص افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جهت برگزاری حضوری امتحانات، مقتضی است دستور فرمایید هماهنگی لازم جهت برگزاری کلیه امتحانات پایان ترم تحصیلی به صورت حضوری مبذول و از هر گونه برنامه‌ریزی جهت برگزاری امتحانات به صورت غیر حضوری، خوداری گردد و لذا برگزاری هرگونه آزمون غیرحضوری فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر