از سوی معاون اول رئیس جمهور انجام شد

ابلاغ مصوبه رایگان شدن فرانشیز تست گلوبال تشخیص کووید-۱۹

با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به رایگان شدن خودپرداخت (فرانشیز) تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کویید-۱۹ ابلاغ شد.

ابلاغ مصوبه رایگان شدن فرانشیز تست گلوبال تشخیص کووید-۱۹

به گزارش مملکت آنلاین، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰، به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوب کرد خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کویید-۱۹ در بخش بستری سرپایی با رعایت شرایط مقرر در مصوبه، تا سقف تعرفه بخش دولتی، رایگان و بطور کامل توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر