بورس امروز را با چند صد واحد رشد شاخص آغاز کرد

بورس امروز را با رشد ۱۵۴واحدی آغاز کرد.

بورس امروز را با چند صد واحد رشد شاخص آغاز کرد

به گزارش مملکت آنلاین، بورس امروز را با رشد ۱۵۴واحدی آغاز کرد.

شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات امروز در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۵هزار واحد قرار گرفت.

ارسال نظر