نقشه رنگ‌بندی ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ کرونا: ایران بدون شهر قرمز و نارنجی

نقشه جدید کرونایی کشور منتشر و شهرهای قرمز و نارنجی صفر شد.

نقشه رنگ‌بندی ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ کرونا: ایران بدون شهر قرمز و نارنجی

به گزارش مملکت آنلاین، رنگ‌بندی ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ در اپلیکیشن ماسک منتشر شد.

با عبور کامل کشور از خیز پنجم کرونا، هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی نیست.

با این وجود، به دلیل گسترش سویه امیکرون (کرونای آفریقای جنوبی) در بیش از ۸۰ کشور جهان، رعایت مراقبت‌های بهداشتی کماکان ضروری است.

 آخرین آمار:

  •  صفر شهرستان قرمز
  •  صفر شهرستان نارنجی
  •  ۵۳ شهرستان زرد
  •  ۳۹۵ شهرستان آبی

انتهای پیام/

ارسال نظر