عملیاتی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای همه پرستاران تا پایان سال

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: با برگزاری جلسه و جمع بندی نهایی در «کوتاه مدت» با همراهی و همیاری مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان نظام پرستاری، تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت «موقت» تا پایان سال، اجرایی می کنیم.

عملیاتی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای همه پرستاران تا پایان سال

به گزارش مملکت آنلاین، دکتر بهرام عین الهی در این باره گفت: در برنامه بلند مدت نیز برای سال آینده، پس از شناسایی و احصاء خدمات، لازم است که شورای عالی بیمه مصوبه را نهایی نموده تا از طریق آن بسته‌های خدمتی تعریف و پرداخت کارانه نظام پرستاری بر اساس تعرفه‌های گذاری، انجام شود.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه تعرفه گذاری خدمات پرستاری، یادآور شد: یکی از تاکیدهای معظم له، در دیدار سال گذشته و امسال با پرستاران، عملیاتی نمودن این تعرفه گذاری بوده است که افتخار داریم این مهم در این دولت عملیاتی می شود و اهتمام اینجانب و همکاران عزیزم در وزارت بهداشت در اجرای هرچه دقیق تر، سریع تر و منطقی آن است.

وی تاکید کرد: امیدوارم با توجه به تاکید معظم له، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱، تمهیدات لازم را در واکاوی و دقت نظر به نیازهای مالی وزارت بهداشت، در حمایت از پرستاران و کادر بهداشت و درمان را مورد توجه قرار داده تا مطالبات مدافعان سلامت، به خصوص جامعه پرستاری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وزیر بهداشت یادآور شد: نکته مهم در تعرفه گذاری خدمات پرستاری، موضوع «ارزش گذاری به خدمات ارائه شده» از طریق جامعه شریف پرستاری و مشخص شدن میزان تلاش و زحمت های شبانه روزی آنها است و از منظر نظام بیمه ای نیز باید مورد توجه و مُداقه قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع اصلی دیگر در این قانون نیز، «شناخت بسته های های خدمتی»، «شناسایی وظایف و خدمات جامعه پرستاری» و «تعیین ارزش ریالی» آن برای پرداخت است که عملیاتی شدن آن از طریق نظام بیمه ای قابل اجرا خواهد بود.

عین الهی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهم‌تر از موضوع «پرداخت‌های پرستاری»، «هویت بخشی» به خدماتی است که ضرورت مداخله پزشک در آن وجود ندارد و باید به استناد شواهد و مستندهای قانونی در شورای عالی بیمه، تصویب شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه به یقین موضوع تعرفه گذاری پرستاری را با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدهای رئیس جمهوری، تا پایان سال  اجرایی خواهیم کرد، تصریح کرد: جمع بندی وزارت بهداشت تا امروز، این است که این طرح به صورت «پایلوت» اجرا نشود و با هماهنگی که انجام شد برای عملیاتی شدن و پرداخت مابه التفاوت آن به صورت هماهنگ، برای همه پرستاران کشور انجام شود.

وی در این زمینه یادآور شد: یکی از موضوع های مورد تاکید که در وزارت بهداشت و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عنوان شد، این است که تمهیداتی اندیشیده شود تا تعرفه گذاری برای پرستاران شاغل در سازمان های دولتی و بخش خصوصی نیز به عنوان یک جزء مداخله ای سلامت مورد توجه قرار گرفته و نسبت به ارزش گذاری آن با استفاده از سنجه‌های مناسب اقدام شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر