۲۰ تن دیگر از محصول کیوی ایران برگشت خورد

یک محموله ۲۰ تنی کیوی دیگر به علت صادر نشدن گواهی قرنطینه وجود آفت از امارات برگشت خورد.

۲۰ تن دیگر از محصول کیوی ایران برگشت خورد

به گزارش مملکت آنلاین، سعیدی، مدیر گمرک بندر شهید باهنر بندرعباس گفت: یک محموله ۲۰ تنی کیوی به علت صادر نشدن گواهی قرنطینه برگشت خورد.

وی افزود: این بار از شهرهای شمالی کشور به مقصد امارات عربی متحده بارگیری شده بود که به علت صادر نشدن گواهی قرنطینه وجود آفت در کیوی صادراتی بوده است.

سعیدی گفت: پیش از این یک محموله کیوی از بنادر بندرعباس به مقصد هندوستان  صادر شده بود که از سوی کشور مقصد مرجوع شد.

منصوری، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: گواهی و مجوز بهداشت محموله برگشتی کیوی از کشور هند در بندرعباس صادر شده است.

وی گفت: درباره علت برگشت محصول منتظر اعلام نظر سازمان حفظ نباتات وزرات جهاد کشاورزی هستیم.

انتهای پیام/

ارسال نظر