متخلفان پرونده باغات تهران به مراجع قضائی معرفی می شوند

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از برخورد با متخلفان در پرونده باغات خبر داد.

متخلفان پرونده باغات تهران به مراجع قضائی معرفی می شوند

به گزارش مملکت آنلاین، مهدی عباسی درخصوص فرایند بررسی پرونده باغات و شناسایی متخلفان احتمالی در شورای شهر تهران، گفت: ما در این دوره از شورای شهر تهران بنا نداریم که برای خوشحالی گروه یا افرادی، حق را ناحق کنیم.

وی با بیان اینکه مدافع باغ بودن به این معنا نیست که همه پرونده ارجاعی به شورا را باغ اعلام کنیم و افزود: در این دوره بر اساس موارد قانونی، درخصوص تشخیص باغات عمل خواهیم کرد و در صورت شناسایی متخلفان آنها را به مراجع ذی صلاح معرفی می‌کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر منشاء شکل گیری تخلف در شهرداری باشد حتما آن را پیگیری کرده و متخلفان را به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم، گفت: از هیئت های نظارتی در شهرداری نیز می‌خواهیم که متخلفان را به مراجع قضائی معرفی کنند تا ریشه اینگونه تخلفات اداری خشک شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر