رئیس سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد

کاهش آسیب های اجتماعی از دغدغه های جدی دولت/ محوریت کار کاهش آسیب ها با استانداری هاست

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، تقویت اعتماد عمومی را مهم ترین موضوع کشور خواند و گفت: در این بستر مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استانداری ها بایستی با رصد دقیق موضوعات و پیش بینی دقیق از مسائل، اجازه ندهند تاب آوری اجتماعی در کشور تضعیف شود.

کاهش آسیب های اجتماعی از دغدغه های جدی دولت/ محوریت کار کاهش آسیب ها با استانداری هاست

به گزارش مملکت آنلاین، دکتر تقی رستم وندی در نشست ویدئوکنفرانس با مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استانداری های سراسر کشور با بیان اینکه رصد دقیق مسائل اجتماعی و فرهنگی در استان با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، امری ضروری و اساسی است، گفت: مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استانداری های سراسر کشور بایستی با نگاهی جامع و دقیق به مسائل استان، هر گونه رخداد و اتفاق مهم در حوزه اجتماعی استان را شناسایی و نسبت به رفع فوری آن اهتمام داشته باشند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه تلاش داریم به صورت منظم و هفتگی نشست آنلاین با مدیران کل اجتماعی استانداری های سراسر کشور را داشته باشیم؛ گفت: نیازمند مفاهمه، گفت و گو و تعامل نزدیک تر در پیشبرد مسائل اجتماعی استان ها هستیم.

وی در این خصوص گفت: این نشست ها به صورت مساله محور تداوم خواهد یافت و تلاش داریم جمیع نظرات و دیدگاه های کارشناسی همکاران استانی را در حوزه مسائل اجتماعی داشته باشیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست گفت: از اهداف دیگر نشست های منظم هفتگی، شنیدن صدای کارشناسی دوستان در استان های مختلف کشور است که انتظار داریم همکاران استانی با ورود میدانی و کارشناسی به موضوعات، مجموعه وزارت کشور را در کمک به حل و مدیریت مسائل اجتماعی کشور یاری رسانند.

رستم وندی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های جدی دولت، کاهش آسیب های اجتماعی است و در این خصوص محوریت کار با استانداری های سراسر کشور است.

وی اضافه کرد: آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد و طلاق، معضل بزرگ اجتماعی کشور هستند که در این راستا با هم نظری و جلب دیدگاه های کارشناسی، بایستی نسبت به مدیریت موفق تر این آسیب ها به خصوص در شرایط کنونی کشور اهتمامی جدی داشته باشیم.

معاون وزیر کشور یادآور شد: البته باید مسائل اجتماعی را در این نشست ها کلی تر و جامع تر ببینیم و سعی کنیم با ابتکارات و خلاقیت های نو در حوزه تقویت سرمایه های اجتماعی کشور گام برداریم.

رستم وندی با بیان تحلیلی از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، شرایط معیشتی و نظام ظالمانه تحریم ها و تلاش دشمنان ملت برای افزایش تهدیدات، تأکید کرد: در چنین شرایطی، بایستی با نهایت هوشمندی و دقت عمل کرد.

رستم وندی با اظهار این امر که امروز مهم ترین موضوع کشور، تقویت همبستگی و اعتماد عمومی است و وزارت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی و فرابخشی نقشی کلیدی در این بستر دارد؛ تصریح کرد: انتظار از مدیران کل اجتماعی و فرهنگی در استانداری های سراسر کشور، نگاهی جامع به مسائل اجتماعی است و اینکه با پیش بینی و رصد دقیق مسائل، مدیریت کار را در دست داشته باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر