تاخیر پروازها، یک درصد کاهش یافت

درصد پروازهای تاخیردار به کل پروازها در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه مرداد کاهش یافته است.

تاخیر پروازها، یک درصد کاهش یافت

به گزارش مملکت آنلاین، آمار منتشر شده توسط گروه اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد که در شهریورماه ۱۴۰۰، ۱۶ درصد از پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی داخلی، دارای تأخیر بوده و همچنین در همین مدت، متوسط زمان تأخیر پروازهای تاخیردار ۸۱ دقیقه بوده است. در این ماه از میان ۱۴ هزار و ۴۵ پرواز خروجی، ۲ هزار و ۳۳۱ پرواز با تاخیر انجام شده که این رقم نسبت به ماه پیش از آن، یعنی مرداد ۱۴۰۰، یک درصد کاهش داشته است.

در این ماه هواپیمایی تابان با ۳۲ درصد پرواز تاخیر دار، بیشترین تاخیر و هواپیمایی ماهان با ۴ درصد پرواز تاخیردار، کمترین میزان تاخیر را در بین شرکت‌های هواپیمایی داشته‌اند. همچنین در این ماه میزان تاخیرهای هواپیمایی ساها ۸ درصد رشد و میزان تاخیرهای هواپیمایی ایرتور ۱۱ درصد کاهش داشته است و این دو رقم بالاترین میزان افزایش و کاهش تاخیر در میان شرکت‌های هواپیمایی هستند.

همچنین در شهریور ماه، ۴۷ درصد از پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی، یعنی ۱۳ هزار و ۱۹۹ پرواز باطل شده‌اند که بیشترین میزان ابطال مربوط به شرکت ماهان با ۶۹ درصد و کمترین میزان ابطال مربوط به هواپیمایی ساها با ۱۸ درصد ابطال پرواز است.

سایر داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در  شبانه روز، اوج پروازها در ساعت ۶ و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز یکشنبه بوده است. در این ماه فرودگاه کرمان با متوسط ۱۲۰ مسافر در هر پرواز و فرودگاه سهند(مراغه) با متوسط ۲۹ مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل می‌شوند. درنهایت لازم به اشاره است که در پروازهای عبوری از فراز کشور در مردادماه سال جاری ۳۱ درصد نسبت به ماه مشابه سـال گذشته افزایش دیده می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر