توزیع روزانه ۴۲۰ تن تخم مرغ تنظیم بازار در تهران

عرضه مرغ در ایام‌تعطیل همچنان ادامه دارد.

توزیع روزانه ۴۲۰ تن تخم مرغ تنظیم بازار در تهران

به گزارش مملکت آنلاین، سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان: 

روزانه ۳۸۰ تا ۴۲۰ تن تخم مرغ در استان تهران توزیع می شود. 

قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ در عمده فروشی ها ۴۰ هزار تومان و برای مصرف کننده ۴۳ هزار تومان است. 

بنابر آمار روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن مرغ منجمد و ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن مرغ گرم با نرخ مصوب در استان تهران عرضه می شود‌.

در ایام تعطیل روزانه ۵۰ تا ۶۰ تن مرغ گرم و ۵۰ تا ۶۰ تن مرغ منجمد توزیع می شود که بر این اساس عرضه مرغ منجمد در ۲۲ میدان اصلی و مرغ گرم در ۱۰ تا ۱۵ میدان صورت می گیرد.

ارسال نظر