دو برابر شدن جمعیت «زیرخط فقر» طی سه سال اخیر

25 درصد جمعیت کشور حاشیه نشین‌اند.

دو برابر شدن جمعیت «زیرخط فقر» طی سه سال اخیر

به گزارش مملکت آنلاین، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد:

 کشور در 10 زمینه آسیب پذیر شده که یکی از آنها، حاشیه نشینی است.

 در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشین از 25 درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است.

 در دوره سه ساله 96 تا 99، جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده و این نیازمند گفت‌وگوهای جدی است.

 باید بررسی شود که چه عواملی موجبات ایجاد این شوک را فراهم کرده است.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر