سرپرست نظام صنفی کشاورزی مطرح کرد

ضرورت برخورداری کشاورزان مستقل وخویش فرما از بیمه/ برخی سنگ اندازی می کنند

سرپرست نظام صنفی کشاورزی گفت: علاوه بر کارگران مزارع و واحدهای کشاورزی بایستی کشاورزان مستقل و کارفرمایان بخش کشاورزی هم از حق بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند. ولی متاسفانه با وجود قوانین متعدد و موافقت دولت عده ای در این مسیر سنگ اندازی می کنند و مانع آن هستند.

ضرورت برخورداری کشاورزان مستقل وخویش فرما از بیمه/ برخی سنگ اندازی می کنند

به گزارش مملکت آنلاین، پیمان عالمی با بیان اینکه هنوز برای کشاورزان که طلایه دار امنیت غذایی هستند حداقل حقوق اجتماعی را فراهم نکرده ایم، گفت: در سال ۱۳۶۱ ماده واحد معافیت سهم کارفرمای بیمه تامین اجتماعی برای کارگاه های تولیدی کمتر از ۵ نفر کارگر تصویب شد و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی نیز از ابتدای سال ۱۳۸۳ مشمول این قانون شدند. اما مسئله اینجاست که مزایای بیمه‌ای این قانون فقط شامل حال کارگران واحدها می‌شود درحالیکه کشاورزان شخصا به عنوان نیروی اصلی کار و تلاش مزارعشان هستند و همچنین بدلیل کوچک مقیاس بودن حدود هفتاد و پنج درصد واحدهای بخش کشاورزی، اساسا بسیاری از صاحبان مزارع  به صورت خویش فرمایی، بدون کارگر ثابت و صرفا با دستان توانمند خودشان مزارع، باغات و دیگر واحدهای تولیدی را اداره می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد علاوه بر کارگران مزارع و واحدهای کشاورزی، کشاورزان مستقل و کارفرمایان بخش کشاورزی هم از حق بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند، گفت: براین اساس و به دنبال پیگیری های سازمان نظام صنفی کشاورزی در سال ۱۳۹۳ قانونگذار با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی، ماده ۶۳ قانون الحاق دو را تصویب کرد که طی آن کارفرمایان بخش کشاورزی نیز می‌توانند با  معافیت حق کارفرما تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. با وجود این قوانین اما هنوز کشاورزان خویش فرما و کارفرمایان بخش کشاورزی بیمه نشده اند.

سرپرست نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: شرایط در بخش کشاورزی با بخش های صنعت و خدمات و ... متفاوت است. از این رو که بسیاری از کشاورزان و دامداران خودشان مانند یک کارگر در واحد تولیدی بدون تعطیلی و ساعت مشخص، مشغول به کار هستند و طبیعی است که باید از  تمام حقوق یک کارگر بهره‌مند شوند.

عالمی اضافه کرد: در این بین اخیرا کشاورزان از حقوق صنفی خودشان کوتاه آمده اند؛ به طوری که اعلام کردند کارفرما چهار کارگر خود را بیمه کند و نفر پنجم شخص کشاورز یا همان کارفرما باشد تا بار مالی هم برای دولت نداشته باشد. ولی هنوز این امر محقق نشده است.

برخی در مسیر بیمه شدن کشاورزان سنگ اندازی می کنند

وی تصریح کرد: این موضوع در متن قانون در حال تصویب «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» برای بیمه شدن کشاورزان و کارفرمایان به صراحت بیان شده است. مجلس و دولت نیز با آن موافقت کرده اند ولی مشخص نیست که چرا نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این مسیر سنگ اندازی کرده و مقابل آن موضع گیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشاورزان از این حداقل حقوق قانونی خود برخوردار شوند.

وی در ادامه گفت:از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و مجلس درخواست کمک داریم. مافیای قدرت ایجاد شده از وظیفه اصلی خودش یعنی کمک به مردم و تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی فاصله گرفته و در جایی که نیاز است یاری رسان مردم باشد سنگ اندازی می‌کند! هنوز علت واقعی این مخالفت‌های سرسختانه و تلاش برای عدم تصویب قانون برای ما مشخص نیست ولی سیاستی که در پیش گرفته اند قطعا به نظام و امنیت غذایی مردم ضربه می‌زند.

میانگین سنی کشاورزان از ۵۰ سال فراتر رفته است

این مقام مسئول در نظام صنفی کشاورزی در پایان با بیان اینکه متاسفانه هیچ یک از کشاورزان برخلاف بسیاری از صاحبان مشاغل آزاد نظیر رانندگان، قالی بافان و نظایر آن، از حق بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند نیستند، گفت: فعالیت‌های کشاورزی از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور است بیمه شدن کشاورزان می‌تواند انگیزه ای برای نسل جوان باشد تا با پیشتوانه بهتر و خیال آسوده تر قدم در فعالیت‌های تولیدی بخش کشاورزی بگذارند، چرا که درحال حاضر میانگین سنی کشاورزان کشور از مرز پنجاه سال هم فراتر رفته که بدون شک این موضوع زنگ خطری جدی برای خودکفایی و تامین امنیت غذایی در کشور خواهد بود.

منبع: ایسنا

ارسال نظر