سید حسن خمینی: نباید از ورود به فضای مجازی بترسیم.

مدیران نسل قبل چون این فضا را نمی شناسند، از آن می ترسند.

سید حسن خمینی: نباید از ورود به فضای مجازی بترسیم.

به گزارش مملکت آنلاین،سید حسن خمینی:از پلتفرم ها و فضاهای موجود باید به بهترین نحو استفاده کرد.

شرط آن این است که از عظمت این فضا و نادانسته های خود در این خصوص، نترسیم؛ بلکه باید وارد این عرصه سخت شد.

اگر ابلاغ رسالت الهی و انتقال ارزش ها مدنظر ماست، نباید از ورود به این فضا بترسیم.

عمده ترین دلیل  اینکه مدیران نسل قبل وارد این فضا نمی شوند این است که چون این فضا را نمی شناسند، از آن می ترسند و نمی دانند چیست.

انتهای پیام/

ارسال نظر