تعامل بانک مرکزی و بازار سرمایه ادامه می یابد.

برنامه ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم.

تعامل بانک مرکزی و بازار سرمایه ادامه می یابد.

به گزارش مملکت آنلاین ، صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی: برنامه ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم.  

از ابتدای سال کلا ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی فروخته شده است. 

ناترازی بانک ها و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می شود.برنامه های گسترده ای برای متوقف کردن اضافه برداشت های بانک ها دارم. 

نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل۶ واحد درصد کاهش یافته است. 

تعامل بانک مرکزی و بازار سرمایه ادامه می‌یابد تا تعادل بازار سرمایه حفظ شود. 

یکی از برنامه‌های ما در این راستا، ارائه تسهیلات شبکه بانکی به شرکت های کارگزاری بورس است، البته به گونه ای که محدودیتی برای تامین مالی بخش تولیدی از سوی بانک ها ایجاد نکند.

انتهای پیام/

ارسال نظر