اشتباه رئیسی در اردبیل

رییسی در سخنرانی خود در اردبیل گفت: اردبیل مفاخر بسیاری دارد، ما در زمان خود نه محقق اردبیلی را درک کردیم و نه مقدس اردبیلی را!

اشتباه رئیسی در اردبیل

به گزارش مملکت آنلاین، رییسی در این سخنرانی از محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی نام برد.

گفتنی است:

این اسامی متعلق به دو نفر نیست!

احمد بن محمد اردبیلی نجفی، مشهور به «مقدس» «مقدس اردبیلی» و «محقق اردبیلی» فقط نام یک نفر است نه دو نفر.

انتهای پیام/

ارسال نظر