وزیر جهاد کشاورزی از ورود ۹۵ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار به کشور خبرداد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت ۹۵ میلیون تخم مرغ نطفه‌دار در راستای تامین جوجه یک روزه وارد کشور می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی از ورود ۹۵ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار به کشور خبرداد

به گزارش مملکت آنلاین، سید محمدجواد ساداتی‌نژاد درباره تأمین جوجه یک روزه با توجه به افزایش قیمت آن، به خبر سیما، گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت ۹۵ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار وارد کشور و در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد تا تبدیل به گوشت شود و بتوانیم با استفاده از آن بازار را کنترل کنیم.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در زمینه تأمین گوشت مرغ مورد نیاز و آرامش بازار، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام موظف شده است در قالب برنامه زمان‌بندی ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی ۶ ماهه دوم امسال اقدام به واردات تخم‎مرغ نطفه‌دار کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر