حاجی بابایی تاکید کرد

پیش بینی اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری و تامین اجتماعی در قانون بودجه ۱۴۰۰

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری وتامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

پیش بینی اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری و تامین اجتماعی در قانون بودجه ۱۴۰۰

به گزارش مملکت آنلاین، حمیدرضا حاجی بابایی امروز در جمع خبرنگاران گفت: محل تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی بر اساس جزء (۱)، بند (و) تبصره (۲)، در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

وی با اشاره به جزء (۱)، بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: براساس این مصوبه قانون بودجه اعتبار لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری وتامین اجتماعی در کشور پیش بینی شده است.

این نماینده مجلس افزود: در این مصوبه مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است،  به ردیف در آمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز  می شود و از محل ردیف هزینه ای ۹۳-۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ( ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس یادآور شد: تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) نیز پیش بینی شده است.

وی به بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، نیز اشاره کرد و گفت:  مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، همچنین تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر، زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند، در این مصوبه مدنظر قرار گرفته است.

حاجی بابایی تاکید کرد: مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۹،بر اساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی بهزیستی  نیز مشمول این بند تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ می شوند.

 وی اظهار داشت: براساس قانون بودجه مصوب ۱۳۸۹ کل کشور، تبصره ۱۴ قانون بودجه مشمول  خادمان مساجد، باربران و رانندگان نیز می شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر