با دستور وزیر بهداشت:

تغییر سن یا اولویت گروه‌های هدف واکسن با هماهنگی و ابلاغ رسمی

وزیر بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به خارج شدن بعضی از دانشگاه های علوم پزشکی از سند ملی واکسیناسیون و ابلاغیه ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکید کرد که "هرگونه تغییر سن و یا اولویت گروه‌های هدف با هماهنگی کامل اینجانب و ابلاغ رسمی آن صورت گیرد".

تغییر سن یا اولویت گروه‌های هدف واکسن با هماهنگی و ابلاغ رسمی

به گزارش مملکت آنلاین، در متن نامه وزیر بهداشت آمده است:

رئیس/ سرپرست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 
ضمن قدردانی از تلاش کلیه عزیزان در افزایش پوشش واکسیناسیون گروه های هدف اطلاعات واصله از بعضی دانشگاه های علوم پزشکی حاکی از انتخاب گروه های هدف واکسیناسیون خارج از سند ملی و ابلاغیه ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. لذا ضروری است هرگونه تغییر سن و یا اولویت گروه های هدف با هماهنگی کامل اینجانب و ابلاغ رسمی آن صورت گیرد. شایسته است کلیه مواردی که خارج از این مسیر اعلام شده است سریعاً لغو گردد.
انتهای پیام/

ارسال نظر